Grebenasta stikala

image

Grebenasta stikala

Uporabljajo se kot glavna stikala, komandna stikala ali kot stikala za pomožne tokokroge.
Vgradna stikala se vgrajujejo v panele oziroma na vrata stikalnih omar medtem, ko se stikala v plastičnem   ohišju (PK) lahko montirajo samostojno.
Stikala v ohišju imajo IP65 stopnjo zaščite v kovinskem ohišju pa do IP54.
Možna je izvedba preko 8000 stikalnih kombinacij !